Jesus My Lord

Jesus My Lord

Evangelisationsnätverk

 

 

Vaka och bed!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be för vårt land och bygd

i en tid som denna.

 

Några tips på böneinitiativ!

 

Bönenätverk

 

Offentlig bön

 

1 minut

 

Annat

 

12-stegsmetoden?

 

 

Jesus My Lord

Visar vägen till Jesus

 

Vägen till Gud går genom Jesus Kristus

Jesu verk på Golgata, vårt hopp

 

Välsigna och be för Jerusalem

Luk_10:2 "Skörden är mycken, men arbetarna äro få.

Bedjen fördenskull skördens Herre att han sänder ut

arbetare till sin skörd.

 

Jesus My Lord

Motorklubb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdrag på väg, med Jesus!

 

 

Jesus My Lord - Motorklubb - Evangelisationsnätverk

Plusgiro 30 63 87-2 | info@jesusmylord.se